Συντονιστής Εταίρος EKKE

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  Κρατίνου 9 & Αθηνάς
τ.κ. 10552
Αθήνα, Ελλάδα
  (+30) 210 7491682
  info@inter4ref.eu
  www.ekke.gr