Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του έργου Inter4Ref προβλέπεται ένα διεθνές σεμινάριο εκπαιδευτών διάρκειας τριών ημερών το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα υπό την φροντίδα και την αιγίδα του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ.

Αυτή η μικρής διάρκειας εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε διερμηνείς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, και εν γένει εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές και άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των προσφύγων. Σκοπός του έργου είναι να εκπαιδευτούν 30 εκπαιδευτές στη χρήση, την υιοθέτηση και την προσαρμογή ή περαιτέρω διεύρυνση των μαθησιακών πόρων που θα αναπτυχθούν από το έργο Inter4Ref.