Το έργο υλοποιείται από μια διεθνή ομάδα εταίρων:

Συντονιστής Εταίρος

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE)
  Κρατίνου 9 & Αθηνάς
τ.κ. 10552
Αθήνα, Ελλάδα
  (+30) 210 7491682
  info@inter4ref.eu
  www.ekke.gr


Εταίροι

 

University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE), Italia
  Via Università 4
C.P: 41121 Modena, Italy
  www.unimore.it

 

The Centre for Migration Studies and Intercultural Relations (CEMyRI) at University of Almeria, Spain
  Carretera de Sacramento s/n,
C.P: 04120, La Cañada de San Urbano
Almería, España
 www.cemyri.es

 

University of Glasgow (UGLA), United Kingdom
  University Avenue
P.O. Code: 000 G128QQ
Glasgow, United Kingdom
 www.gla.ac.uk

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Ελλάδα
 Εθνικής Αντιστάσεως 41
τ.κ. 14234
Νέα Ιωνία, Ελλάδα
 www.eoppep.gr